Disclaimer

De website van Elo DeWeereltvanSport is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van het Watersportverbond,  kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Het Watersportverbond sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Het Watersportverbond of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Het Watersportverbond te kunnen raadplegen.

Het Watersportverbond mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Het Watersportverbond is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor het Watersportverbond geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van het Watersportverbond staan links naar websites van derden. Het Watersportverbond is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van het Watersportverbond blijven te allen tijde voorbehouden aan het Watersportverbond. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het Watersportverbond.

Last modified: Tuesday, 11 December 2018, 8:59 AM